Ž – Návrh – USA & Já

USA & Já

USA & Já

Série 5 informačních seminářů o možnostech, které Vám Spojené státy americké nabízí. Každý si zde najde své. Informace v seminářích jsou určené pro veškerou veřejnost – pracující, absolventy, studenty, rodiče, školy a neziskové organizace. Dotkneme se možností studia na amerických školách, brigád a stáží, cestování, studia angličtiny, finanční podpory pro absolvování odborných pobytů v USA a získání amerických odborníků pro školy.

Každý ze seminářů se koná 2x ročně. V češtině.

USA & Já – Co je tam pro mě

USA v kostce. Od každého něco, pro každého něco. Ucelený přehled všech možností bez zacházení do detailů. Seminář je rychlým přehledem o:

 • studiu angličtiny
 • studiu na amerických středních školách (obecné info, FLEX)
 • studiu na amerických vysokých školách (undergraduate studies, graduate studies, přijímacím řízení a financování studia)
 • letních brigádách v USA (Work & Travel, Camp Councelor)
 • dalších možnostech pobytu v USA (stáže, praxe, Au-pair, Teacher, Physician)
 • cestování do USA (VWP, ESTA)
 • financování mého odborného pobytu v USA (stipendium Fulbright, další stipendia)
 • financování a možnosti získání amerického odborníka pro školy
 • dostupných informačních zdrojích US Pointu (eLibraryUSA, knihovna)
 • možnostech procvičování angličtiny v US Pointu (English Conversation Club, American Movie Club, Book Club, American English, Voice of America aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks a ostatní semináře a přednášky)

Plánované konání – únor, červenec, říjen

USA & Já – Brigády a stáže

Chceš získat americkou pracovní či studijní zkušenost? Pak je tento seminář právě pro Tebe. Nezávisle na různých agenturách si popovídáme o „Exchange Visitors“ programu americké vlády. Soustředíme se na všechny možné druhy pracovních zkušeností, které můžeš v USA absolvovat. Podrobně budeme mluvit hlavně o:

 • Work & Travel a Camp Councelor (letních brigádách v USA – co to je, na jak dlouho se do USA jezdí, jak si letní brigádu zařídit, kolik to stojí , jak je to s cestováním po zkončení práce aj. Setkáš se s lidmi, kteří v USA byli a podělí se s Tebou o své zkušenosti)
 • J-1 Alumni Clubu
 • dalších možnostech pracovních pobytů (praxe, stáže, au-pair program, pobyty pro učitele a čerstvé absolventy medicíny)
 • dostupných informačních zdrojích US Pointu (eLibraryUSA, knihovna)
 • možnostech procvičování angličtiny v US Pointu (English Conversation Club, American Movie Club, Book Club, American English, Voice of America aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks a ostatní semináře a přednášky)
 • možnostech studia v USA (graduate studium na americké univerzitě, krátkodobé a dlouhodobé pobyty, financování a stipendia)

Plánované konání – březen, listopad

USA & Já – Možnosti pro středoškoláky

Seminář určený pro studenty středních škol a jejich rodiče, kteří uvažují o studiu na americké vysoké nebo střední škole. Zaměříme se na:

 • rozdíly mezi českými a americkými vysokými školami
 • studium na vysoké škole v USA po české střední škole (jaké jsou vysoké školy, jak vybrat tu správnou školu, jak a kde hledat, kdy začít s přípravou na přijímací řízení a z čeho se skládá, nutné testy a zkoušky, finanční náročnost)
 • financování studia (stipendia od amerických vysokých škol, Fulbrightovo stipendium, ostatní stipendia)
 • studium na amerických středních školách
 • program FLEX
 • studium angličtiny v USA, brigády, stáže a praxe v USA
 • informační zdroje US Pointu (eLibraryUSA, knihovna)
 • procvičování angličtiny v US Pointu (English Conversation Club, American Movie Club, Book Club, American English, Voice of America aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks a ostatní semináře a přednášky)

Plánované konání: leden, květen, září

USA & Já – Chci studovat na americké univerzitě … a jsem vysokoškolák

Seminář určený hlavně pro studenty a doktorandy vysokých škol. Jaké mám možnosti, když už studuji vysokou školu v Čechách, ale chtěl bych získat americkou studijní zkušenost? Seminář bude hlavně o:

 • základních rozdílech českých a amerických vysokých škol
 • full-time studiu (jak hledat školu, jak se připravit na přijímací řízení, nutné testy a zkoušky, finanční náročnost)
 • stážích, praxích a krátkodobém studiu (jak postupovat, jak hledat školu, na co se připravit)
 • příklady dobré praxe (jak si studenti zařídili studium, stáž, praxi v USA)
 • financování pobytů (detailní přehled stipendií Fulbrightovy komise, Freemovers, ostatní stipendia)
 • informačních zdrojích US Pointu (eLibraryUSA, knihovna)
 • možnostech procvičování angličtiny v US Pointu (English Conversation Club, American Movie Club, Book Club, American English, Voice of America aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks a ostatní semináře a přednášky)
 • možnostech brigád v USA (W&T, Camp Councelor, Au Pair)

Plánované konání: duben, prosinec

USA & Já – Možnosti pro pracující, školy a neziskový sektor

V tomto semináři prozkoumáme všechny možnosti, které USA nabízí pro pracující veřejnost, školy a neziskový sektor. Možná budete překvapeni, kolik toho o svých možnostech nevíte… Detailně rozebereme příležitosti pro jednotlivce a instituce.

 

Jednotlivci:

 • cestování veřejnosti do USA (základy týkající se vízových náležitostí a doporučení WVP – ESTA, užitečné internetové zdroje a kontakty)
 • možnosti studia angličtiny v USA (bez omezení vzdělání)
 • jak zařídit a financovat stáž v USA (pro studenty a čerstvé absolventy VŠ)
 • jak zařídit a financovat praxi v USA (pro absolventy a mladé „profesionály“ s pomaturitním vzděláním)
 • jak zařídit pracovní pobyt v USA jako Camp Councelor (pro věkovou skupinu 18+ bez omezení vzdělání)
 • jak zařídit pobyt v USA jako Au Pair (pro věkovou skupinu 18 – 26 bez omezení vzdělání)
 • jak zařídit a financovat pracovní pobyt na základní či střední škole (pro učitele)
 • jak zařídit a financovat pracovní pobyt (pro absolventy medicíny)
 • informační zdroje US Pointu (eLibraryUSA, knihovna)
 • možnosti procvičování angličtiny v US Pointu (English Conversation Club, American Movie Club, Book Club, American English, Voice of America aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks, ostatní semináře a přednášky)

 

 

Instituce:

 • jak zařídit a financovat hostování amerického asistenta pro hodiny angličtiny na dobu 1 roku (možnosti pro střední školy)
 • jak si zařídit a financovat svůj odborný pobyt v USA prostřednictvím Fulbrightových stipendií (pro akademickou veřejnost, vědce, přednášející a pro neziskový sektor)
 • jak zařídit a financovat hostování amerického odborníka na dobu 2-6 týdnů (možnosti pro vysoké školy, muzea, knihovny či jiné instituce s edukačním posláním)
 • nabídka US Pointu pro školy (US Point for Schools – semináře pro žáky, GEG, I love IT – školení pro učitele, projektové dny v US Pointu aj.)
 • besedy s odborníky v US Pointu (Fulbright „Naživo“, Pilsen Talks, ostatní semináře a přednášky)

Plánované konání: leden, září