Plzeňské rozhovory 2015

Nové technologie a společnost

Zveme Vás ve čtvrtek 21. května 2015 od 9 hod. do Techmania Science Center, kde proběhnou ve spolupráci Velvyslanectví USA a Západočeské univerzity v Plzni „Plzeňské rozhovory II.“ Jedná se o pokračování tradice, která vznikla v Plzni v roce 1997, roku 2006 však byla přerušena. Předchozí řada Rozhovorů se vedla vždy na určité téma, letos se budeme zabývat fenoménem Nových technologií.

Plzeňské rozhovory 2015